- Politikerna var synbart imponerade över lantbrukarnas engagemang och företag. Flera frågor från beslutsfattarna handlade om hur man som lantbrukare vågar satsa trots osäkerhet om långsiktiga förutsättningar, säger Anna Arnesson Bergengren, verksamhetsutvecklare miljö, klimat och hållbarhet, LRF Sydost.

Qvisingsö

Träffen gick i hållbarhetens tema och inleddes med ett besök på Camilla Hilmerssons mjölkgård Qvisingsö. Här fick politikerna bland mycket annat information om viltproblematik och veterinärbrist.

inspelCamilla.JPG

Skarmansmåla

Nästa anhalt var på Skarmansmåla där Tobias Holmqvist berättade om gårdens solceller och biogasanläggning. Intresset var stort och frågorna många. Dagen avslutades med information om läget i CAP.

inspelTobias.JPG

- När vi anordnar politikerträffar i vanliga fall brukar vi bjuda ut dem i fält för att de ska få hela upplevelsen kring det vi diskuterar. Men nu när Covid-19 pandemin är här får även vi se till att ställa om och hitta nya sätt att ändå kunna fortsätta dialogen med våra tjänstemän och beslutsfattare. Det var ett positivt möte med många frågor. Jag känner att vi nådde fram med vårt budskap och genom ett digitalt möte kunde vi få fler att vara med, säger Håkan Lundgren, ordförande LRF Sydost.

Medverkade på träffen gjorde:

Anders Åkesson C, Gudrun Brunegård KD, Angelika Bengtsson SD, Annicka Engblom M,  Katarina Brännström M, Per Schöldberg C, Tomas Kronståhl S, samt från LRF (förutom Camilla och Tobias) Håkan Lundgren, regionordförande LRF Sydost, Karin Eickhoff, regionchef och Anna Arnesson Bergengren, verksamhetsutvecklare.