Dovhjortsfrågan - motioner på regionstämman 2020

- Vi hade motioner till regionstämman 2020 rörande hjortstammarnas etablering. Denna enkät syftar till att få en lägesbild av var populationerna finns och hur stora de är, säger Håkan Lundgren regionordförande LRF Sydost.

- Ta tillfället i akt och svara på enkäten. Det hjälper oss att få en helhetsbild över hela Sydost, Fredrik Persson, viltansvarig i regionstyrelsen.

Svara på enkäten här!

Sista svarsdatum är 26 januari

Tack för dina värdefulla inspel i hjälpen med att kartlägga dovhjortens etablering i Sydost-området.