Efter de senaste årens torka på Öland och i sydöstra Sverige är intresset större än någonsin för att anlägga bevattningsdammar. Men en bevattningsdamm som rymmer 50 - 100 000 m3 kostar som regel några miljoner kronor att bygga.

En förutsättning för att fler dammar ska anläggas är att pengar från miljöinvesteringsstödet i Landsbygdsprogrammet beviljas, inte bara för våtmarker utan även bevattningsdammar.

Jan Vågesjö är en av landets 20 lokala vattensamordnare i projektet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och sedan 2019 anställd i LRF Sydost. Hösten 2020 ordnade Jan en studieresa till Gotland, där såväl LRF medlemmar som länsstyrelsen i Kalmar län deltog. På Gotland använder länsstyrelsen en beslutsmodell där miljöinvesteringsstöd beviljas för bevattningsdammar.

Nu några månader efter studieresan och efter dialog mellan LRF Sydost och Länsstyrelsen, där även Landshövdingen deltagit, meddelade länsstyrelsen i Kalmar i veckan att de nu möjliggör miljöinvesteringsstöd till bevattningsdammar.

Uppdaterat urvalskriterierna

Länsstyrelsen har uppdaterat urvalskriterierna för stöd för miljöinvestering våtmark för ökad biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet.

- Vi har förtydligat skillnaden mellan stöd för att stärka den biologiska mångfalden och för insatser som gynnar förbättrad vattenkvalitet. Åtgärder som tidigare varit väldigt lika utifrån urvalskriterierna, förklarar Landsbygdsdirektör Karin Bergman, länsstyrelsen i Kalmar.

Under övergångsperioden 2021 - 2022 kommer vi med detta att få en:
1. Tydligare styrning mot miljöinvestering med bred miljönytta
2. Förstärkt möjlighet till stöd för miljöinvesteringar med bevattningsfunktion samtidigt som vi bibehåller möjlighet till styrning mot kombivarianter
3. Tydligare bedömningsgrunder för stödsökanden
4. Större möjligheter att använda alla tilldelade medel då vi styr mot efterfrågan och regionala behov.

- Detta är ett beslut som LRF Sydost välkomnar och goda nyheter för lantbrukare på Öland och Kalmar län som vill säkra sin produktion med tillgång på vatten, säger projektledare Jan Vågesjö.

Vill du veta mer? Kontakta Jan Vågesjö, jan.vagesjo@lrf.se, 070-668 31 27