Tittar man på den karta som är framtagen av World Resources Institute, vilken ger en bild av var någonstans i världen vi kommer att kunna producera livsmedel i om 50 år, så är  Sverige en av de få platser som kommer ha ett gynnsamt klimat. Men vi kommer att behöva bevattna för att kunna odla.

Du kan vara med och påverka det nya vattendirektivet. Gå in i Viss och se eventuella åtgärder som föreslås i ert närområde. Där kan du även lägga fram egna synpunkter på varje enskild vattenförekomst och även se efter om föreslagna åtgärder är rimliga eller inte utifrån era lokala förutsättningar.

Vi har också upplevt mer drastiska väderförhållanden de
senaste åren, bland annat ett fenomen i vårt land som vi inte
är vana vid – vattenbrist, både till växtligheten och som grundvatten. Det här är en situation vi behöver hantera tillsammans med myndigheter på ett flexibelt, innovativt och ett lite snabbare sätt än i dag.

Vi lyfter det stora behovet av att kunna bevattna, dels för att möta behovet i lantbruket för att trygga avkastningen och kvaliteten på grödorna, men också för att tillgodose kravet från livsmedelsstrategin – vi ska producera mer mat i Sverige helt
enkelt. Till exempel lyfter vi ständigt den tydliga miljönyttan
som en ren bevattningsdamm ger och att det borde ges investeringsstöd för att bygga dem.

// Roger Gustafsson, regionstyrelsen LRF Sydost