Företagande

LRF Jönköpings län och LRF Sydosts har en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där vi lyfter olika aktuella företagsfrågor.

Veterinärbristen – Arbetsgruppen driver aktivt veterinärfrågan, eller rättare sagt, bristen på veterinärer samt hur utbildningen ser ut för blivande veterinärer. Anna Forslid som jobbar centralt på LRF med veterinärfrågor har medverkat i gruppena arbete. Hon är på väg att upprätta olika vägalternativ för hur LRF kan påverka i frågan. Vad anser vi behöver göras framåt för att få en långsiktig trygghet för LRF:s medlemmar gällande rätt kompetens hos veterinärer och att de finns i hela vårt område? Arbetet fortsätter.

VIP-Onsdag - Under tre månader har vi genomfört 12 olika medlemsexklusiva, digitala träffar på Teams där man som företagare haft möjlighet att ta del av olika utvecklande inspel. Alltifrån landshövdingar, vilka berättat om sin syn på regionens utveckling till föredrag om CAP, vattendirektivet och vildsvinens skador. Vi har haft över 700 deltagare på träffarna! Här kan du läsa om vårt program. Satsningen kommer att fortsätta under hösten.

Samverkan med högskolor och universitet - I Sydost har vi en bra samverkan med Linneuniversitetet och sitter bland annat med i medskaparrådet. Vi sitter också med i en samverkansgrupp med Institutionen för ekonomi. Deras forskare Malin Tillmar, som studerat kvinnligt företagande på landsbygden har inspirerat med föreläsning. Vi håller också på att etablera ett närmare samarbete med Jönköping University.

Elmia Matbruk - Den 21-24 oktober kommer LRF att finnas på plats på ELMIA och vara delaktiga i både seminarium och utställning. Vi bjuder in företag med livsmedelsproduktion att ta del av en monter och även LRF Ungdomen kommer att vara delaktiga.

Projekt

Häst i Sydost - Projektet lider mot sitt slut och avslutas under första halvan av 2021.  Arbetet med hästfrågor inom LRF Jönköpings län och LRF Sydost lever kvar i organisationen även efter projektets slut. Nu finns det hästansvariga i båda regionstyrelserna och hästfrågor finns på tjänstemännens bord. Vi har många hästar och många olika former av hästföretagande i våra regioner, som vi hoppas kan se oss på LRF som en bra part att samverka med.

Mer Mat fler jobb - Vi har medverkat till att det ordnats informationsträffar om projektet Mer mat fler jobb, så att fler kan få möjlighet att ta del av det breda utbudet som finns där. Flertalet företag har tagit del av projektets erbjudanden så som företagsanalys och ledarskapsutbildningar samt kompetensutveckling inom både djurhållning och ekonomi.

Nya nätverk - Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftsprojekt som drivs av LRF i samarbete med Tillväxtverket. Magdalena Lundén är projektsamordnare för Nya Nätverk i våra regioner.

Magdalena hade sin trettonde nätverksträff av tretton möjliga i Jönköpings län i mars. Sammanfattningsvis har engagemanget har varit högt och företagarna i Jönköping har behov av att rekrytera. Utmaningen ligger i att hitta arbetskraft och framgångsfaktorer är när kommunen eller AF kartlagt individer och åkt ut till gårdar på besök och företagaren fått träffa fler samtidigt. Två rekryteringar är genomförda fördelat på en i Tranås, en i Nässjö och tre till är på gång. Samtliga kommer från kommunernas verksamhet. Dessa företagare har valt att kliva in i Nya Nätverks 8-veckors handledarprogram. 

I Sydost är alla nätverk är etablerade i Sydost, nätverksmötena är genomförda. Uppföljningen, det vill säga andrasamtalet till företagaren är också på gång.

Här kan du läsa om vad vi arbetade med under 2020