Hallå där Jan-Åke Gunnarsson – hur gick temamötet om hållbarhet i Älmhult?

Jo, men vi möttes hos Magnus Svensson på hans mjölkgård i Horshult i Virestad. Han presenterade sitt företag och gav också några exempel på vad hållbarhet betyder för honom. På gården har han installerat värmeåtervinning på mjölktanken som ger varmvatten.

Därefter förflyttade vi oss till Sockenstugan i Virestad. Där gjorde vi en presentation för representanter från Älmhults kommun. På plats var Gusten Mårtensson, nyblivet kommunalråd, Sonja Emilsson, vice ordförande och Susann Petersson, Kommunchef.

Vi diskuterade också att den uppodlade marken i Kronoberg minskar år efter år. Som ett exempel är bara sex procent av arealerna i Kronoberg uppodlade - mestadels med inriktning på produktion av mjölk och nötkött. Motsvarande siffra för Skåne är 45 procent. Om detta får fortsätta tar det bara fem år innan naturen tar över med sly och senare gran. Utvecklingen i Kronoberg är på väg i den riktningen.

Mjölk och kött är helt dominerande i Älmhult

Vi började presentationen med att ge en överblick över jordbruk i Kronobergs län. Älmhults kommun speglar i stort Kronobergs län. Mjölk och kött är helt dominerande. Därefter beskrev vi vad LRF står för och vilka verksamheter som finns inom LRF. Jag lät Palle Borgström berätta om LRFs nya hållbarhetsmål via filmen som fanns tillgänglig.

Malin Gustavsson från Ryssby tog därefter vid och berättade vad hållbarhet betyder utifrån en ekologisk mjölkgård. Malin berättade om sin ekoproduktion med betande djur, som håller landskapet öppet. Malin blev utsedd till "Årets Kronobergare” i år så hon var ju känd!

Skogens betydelse för hållbarhet

Därefter tog Roger Johansson, ordförande för SÖDRAs förtroenderåd i Älmhult och Markaryd vid och berättade om skogen och dess betydelse för hållbarhet. Han lyfte fram alla produkter vi kan få från skogsbruket och vikten av att bygga i trä. Vi började med att berätta om vad som händer inom svenskt jord- och skogsbruk när det gäller projekt med syftet att förbättra hållbarheten inom näringen, bland annat hur restprodukter från skogsbruket kommer till miljömässig nytta i till exempel den diesel, baserad på tallolja, som oljebolaget Preem framställer i samarbete med bland andra skogsbolaget Södra.