I Olofström håller kommunen på att ta fram en ny översiktsplan för samhället och Bengt-Olof är orolig för att planerna ska inkludera odlingsbar jordbruksmark. Bland annat gäller det sträckningen av Sydostlänken som har varit en het potatis länge. Han menar att kommunen i det här läget bör vara försiktig med ytterligare exploatering av odlingsbar mark.

  • Vi vet ännu inte vilken sträckning som Sydostlänken kommer att ha, säger Bengt Olof Nilsson, ordförande för LRFs kommungrupp i Olofström. Vilken sträckning det än blir, så kommer någon att bli drabbad, i Gränum eller Jämshög, fortsätter han.

Kommunen bör använda sin egen mark

LRFs kommungrupp uppmanar kommunen till försiktighet och att de i första hand bör välja annan mark för bebyggelse. Kommunen äger egen mark i Gränum och Bengt-Olof har åberopat att de bygger på sin egen mark i första hand. Kommunen bör vara restriktiva med att fortsätta exploatera odlingsbar jordbruksmark i syfte att växa som samhälle. Marken behövs för att odla livsmedel.

Gör som Jönköpings kommun!

Kommungruppen föreslår att Olofströms kommun hanterar ärendet som Jönköpings kommun och tar ett beslut generellt att inte bygga på åkermark.

Det är inte första gången som Bengt-Olof stridit i ämnet. Får några år sedan ville kommunen bygga ett industriområde på åkermark, men med idogt påverkansarbete så lyssnade tjänstemännen och politikerna vid kommunen på dem och ändrade sina planer.   

Länk till artikel i BLT (OBS Låst)