Mötena anordnades i syfte att skapa kontakt för en långsiktig, hållbar framtida dialog. Fokus låg på att lyssna av hur de regionala och kommunala politikerna tänker och ser på skogspolitiken och framför allt att hitta vilka gemensamma mötespunkter vi har. Då mötena hållits ute hos medlemmar kunde LRFs experter samtidigt informera om och visa upp hur en skogsägare i södra Småland tänker kring sin skog.

Fyra träffar – en i varje län

Kommunpolitiker och regionpolitiker bjöds in till träffar i våra fyra län - Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköping. Två träffar har hittills genomförts i Kronoberg och Blekinge, och träffar i Jönköpings och Kalmar län hoppas vi kunna genomföra senare i år eller i början av 2022. Under året har LRF även varit i kontakt med övriga partier.

Första träffen var i Kronobergs län, hos Therese Stjärnkrans i Rubbatorp

Fyra lokala politiker deltog från Alvesta och Växjö kommun. På plats var Carin Hoflund, Helene Lantz och Anette Giselsson från LRF. Therese visade ett kalhygge och förklarade varför det hade huggits ner och vad den framtida tanken var. Diskussionen ute i skogen kretsade mycket kring problematiken med granbarkborrar och viltbete. Senare under fikat diskuterades skydd av natur och nya typer av skyddsformer.

Under träffen uppkom det att LRF och politikerna hade flera sakfrågor gemensamt, men på vissa punkter skiljde sig åsikterna. Dock visades och förmedlades bilden av en skogsägare i Småland upp på ett tydligt sätt och hur den skiljer sig från skogsägaren i debatten. En lyckad träff!

Den andra träffen hölls i Blekinge, hos skogsägaren Maria Åkesson i Törnåkra

Fyra lokala politiker var på plats från Ronneby och Karlskrona. Hos Maria blev det verkligen en fullträff i påverkan då Carin Hoflund, verksamhetsutvecklare skog och äganderätt vid LRF Jönköping -Sydost, berättade att studiebesöket skulle hållas i skogen, var det en av politikerna som sa: - att de hade kört förbi ett kalhygge på vägen som såg hemskt ut och där man hade tagit ned precis allt.

Det var precis vid det kalhygget studiebesöket skulle ske!

På plats berättade Maria att de hade tagit ner en granskog som var ca 40–50 år gammal på grund av granbarkborrarnas framfart, men de hade också valt att ta ett lite större område än tidigare tänkt, då det fanns stor risk för att de resterande träden skulle falla vid hård vind. Eftersom det bara var planterat gran på det området så blev det helt tomt vid avverkningen.

Skogspolitiken såg annorlunda ut förr

Carin, Helene och Anette förklarade att skogspolitiken såg helt annorlunda ut för 40 – 50 år sen och politiken gav helt andra direktiv till skogsägarna då. På den tiden var instruktionerna att man skulle plantera gran, inga andra trädsorter och då blir ju konsekvensen idag 40 – 50 år senare att det blir helt tomt vid avverkning. Så hade det inte sett ut idag, för idag har vi en annan skogspolitik och skogsägare följer andra politiska direktiv.  

Maria fortsatte berätta att nu är tanken att plantera tall på en del av marken blandat med olika lövträd som exempelvis kastanj och asp och på den andra delen skulle det planteras björk. Det skulle därmed kunna växa upp en helt annan typ av skog men nya värden, men för att detta skulle ske var man tvungen att avverka först.

Efter Marias dragning tackade politikern som varit ifrågasättande tidigare och sa att han fått en helt annan bild av kalhyggen. Han skulle med glädje kolla till ut på kalhygget varje gång han åkte förbi i framtiden då det låg ut med E 22 och på så sätt följa dess förändring.

Ekskog – produktionsskog?

Därefter fortsatte studiebesöket in i en ekskog. Carin ställde frågan till politikerna vad de såg och tänkte om skogen? Kommentarerna var att de såg en vacker lövskog med lite död ved och bokar med mera. Det var ingen som kunde tänka sig att de faktiskt stod i en produktionsskog, vilket det var. Det blev även här en bra och intressant dialog utifrån vad de såg och Carin kunde lämna fram budskapen kring frivilligt skydd av skog och att det är skogsägarna som skapar värdena. Skogsägarna är inget hot mot skogen.

Sammanfattningsvis – en bra dag i skogen som vi älskar!

Vill du veta mer om LRF Jönköping och LRF Sydosts politiska arbete kontakta Carin Hoflund carin.hoflund@lrf.se 010-184 25 53