Läs kommungruppens fantastiska sammanfattninga av sin träff med politiker och tjänstemän i Emmaboda kommun!

Äntligen kunde vi genomföra en sedan länge planerad träff med våra beslutsfattare, politiker och tjänstemän i Emmaboda kommun. Coronarestriktionerna hade lättat och vi kunde nu alla samlas under en förmiddag för att ge uppdaterad information samt skapa diskussion kring frågor som rör vår mat produktion, skogen och klimatet i vår kommun likväl som i hela landet.

Många politiker på plats

På plats var Emmabodas kommunalråd Johan Jonsson (C), Anders Svensson (kommunchef), Ann-Christin Torgnysson (näringslivsutvecklare), Tomas Gustavsson (vice ordförande bygg- och miljö) , Emma Åhlander Hansson (M), Maria Ixcot Nilsson (S), Bo Eddie Rossbol (C), Per Adolfsson (S), Katarin Bondesson (upphandlingssamordnare), Niclas Banérsson (C), Anne Eriksson (kostchef)samt Roger Gustavsson (ordförande LRF sydost). På plats från LRF kommungrupps styrelse fanns Benno Olsson, Jim Henriksson, Emma Svensson och Emelie Holmevi.

Jim Henrikssons gård i Östra Månsamåla

Beslutsfattarna var inbjudna till Jim Henrikssons gård i Östra Månsamåla. Alla hälsades välkomna av LRF:s kommungrupps ordförande Benno Olsson. Sedan inleddes morgonen med en presentation av Jim och hur utvecklingen på just hans gård har sett ut genom åren. Allt från den grisproduktion som fanns när han tog över fram till dagens nötköttsproduktion och investeringar i nya ladugårdsbyggnader, samt tankar om framtiden.

Gemensam tipsrunda med politikerna

Detta följdes av en tipsrunda med aktuella frågor som berörde det svenska jordbruket i stort. Vilka livsmedel är vi självförsörjande på i Sverige idag? Hur mycket mat importeras till Sverige idag? Hur stor klimatpåverkan har den svenska matproduktionen jämfört med importerad mat? Frågor kring Sveriges skogar mm.

Frågorna var utplacerade runt om på gården, så samtidigt fick besökarna en guidning av djur och byggnader. Tillsammans stannade vi vid varje fråga och hade en muntlig diskussion. Det bjöd in till mer eftertanke och fler frågor kom naturligt från besökarna som vi tillsammans kunde besvara.

Hållbara lösningar med Roger Gustafsson, LRF Sydosts ordförande

Sedan var det dags att värma sig i garaget med hembakat fika och kaffe. Efter en stund med trevliga samtal kring bordet visade Emma en sammanställd statistik över de gröna näringarna i vår kommun. Hur har utvecklingen egentligen sett ut i vår kommun vad gäller aktiva lantbrukare inom skog- och jordbruk, antalet betande djur och brukandet av åkermark? Detta följdes av att LRF Sydosts ordförande Roger Gustafsson höll en presentation kring Våra Hållbara lösningar - de globala målen 2030. Han pratade bl a om användningen av fossila bränslen, det svenska jordbruket idag och hur ska vi tänka framåt? Det blev också en återkoppling till de frågor som vi berört tidigare under tipsrundan och en välbehövlig repetition av tidigare information.

Våra tips och tankar till Emmaboda kommun

Avslutningsvis gav vi i kommunstyrelsen en kort presentation av tips och tankar som vi ville skickamed våra beslutsfattare när besöket var slut. Mycket fokus handlade om maten i det kommunala köket där Emelie pratade om vikten att inhandla de svenska alternativen av råvaror samt planera att menyn utifrån vilken säsong på året vi är inne i. Förenkla kommunens upphandlingar och sök så lokala alternativ som möjligt. Fortsätt arbetet med att det ska vara lätt att tanka fossilfritt i tanken, skapa goda dialoger mellan företagare och myndigheter mm. Jim rundade av det hela och tackade alla för visat intresse.

Avslutningsvis

Förmiddagen med våra politiker och tjänstemän blev mycket lyckad. Den togs väl emot av de in-bjudna som visade ett genuint intresse. Det kändes som de fick med sig mycket matnyttig information, något som är viktigt både för våra beslutfattare, men även som privatpersoner, för att de ska kunna ta kloka beslut som gynnar det svenska lantbruket, klimatet och landsbygden fortsättningsvis.

Emelie Holmevi, vice ordförande Emmaboda kommungrupp