Erika ny.jpg

Erika Henriksson, föreslagen ordförande för LRF Ungdomen Sydost

Berätta lite om dig själv

Till att börja med vill jag säga att det är en stor ära att bli tillfrågad rollen som ordförande, tack för förtroendet! Tjugotvå år gammal inleder jag nu mitt tredje år i LRF Ungdomen Sydosts styrelse. Till vardags arbetar jag på en mjölkgård strax utanför Målilla där jag får pyssla med min stora passion här i livet, kossor! 

Vilken fråga engagerar dig mest?

Jag brinner väldigt starkt för frågan kring produktionsförutsättningar, exempelvis att ha konkurrenskraftiga och lika produktionsvillkor gentemot våra grannländer. 

Vad vill du bidra med till styrelsearbetet?

Min förhoppning är att våra medlemmar ska känna starkt förtroende för styrelsen både som verktyg att framföra sina åsikter och för att få svar på sina frågor. Jag hoppas även kunna bidra med utökad kunskap och roliga upplevelser.

Vad ska ni göra för aktiviteter under 2022?

Under 2022 så hoppas jag att vi ska kunna utöka våra medlemmars kunskap i form av kurser, bland annat en klövkurs. Samt fortsatt stort utbud på inspirerande studiebesök och sammanträden.

blobid0.jpg

Hallå där Ronja Björkqvist, föreslagen vice ordförande för LRF Ungdomen Sydost

Berätta lite om dig själv

Jag är 25 år gammal och uppvuxen på mjölkgård på Gotland, men bor sen drygt 1 år tillbaka på Öland. Mitt stora intresse är mjölkkor och allt vad det innebär, men jag brinner för hela gröna näringen.

Vilken fråga engagerar dig mest?

De frågor som engagerar mig mest är frågor som rör medlemmar, utbildning och jämlikhet. Jag tycker att LRFs styrka är alla de medlemmar och förtroendevalda som finns och jag vill vara med och driva branschen framåt. Jag brinner för att se andra utvecklas, oavsett om det är som person eller i sina företag. Samtidigt så vill jag vara med och skapa en grön näring där alla känner sig välkomna och inkluderade, det är nyckeln för näringens överlevnad.

Vad ha du för förväntningar på 2022?

Mina förväntningar inför 2022 är att vi äntligen ska få umgås igen. Jag har saknat samtalen med medlemmarna och andra förtroendevalda och såklart allt fika. Jag hoppas på många roliga studiebesök, utbildningar och nya möten!