Motionsnamn                                              Motionär

Utredning av förmögenhetsskada LRF Ungdomen
Exploatering av åkermark LRF Ungdomen
Äganderätt vid gamla servitut Listerbyorten
Vindkraft samt regelverk o placering Mortorp Karlslunda
Bioenergi  Virestad
El-handelsområde Virestad
Elprisområden Mellersta Kinnevald
Trafikverket kör över markägare Kristianopel
Livsmedelsstrategin Mellersta Kinnevald
Angående dieselpriset i Sverige Alvesta
Sänkning av skatt på diesel Mortorp Karlslunda
Skenande energikostnader Västra Ed
Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv Mellersta Kinnevald
Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren Nöttja
Skyddsjakt - inte anpassad för skogsägare Västra Torsås
Betalning för barken på rundvirke Södra Sandsjö
Införande av sanitetsslakt/nödslakt Västra Torsås
Rädda den utrotningshotade svenska bondkatten Västra Ed
Landsbygdens folk  Sjösås
Organisationsutveckling Södra Ljunga

 

Här hittar du mer information om LRF Sydosts regionstämma 2022