Författare: Magnus Carlsson
Nya Kristinehamns-Posten, 2015-05-20

KOSTAVDELNINGEN: Kommunal upphandling premieras av LRF Värmland

Det är den upphandling kring leveranser av kött som Kristinehamns kommun genomförde under fjolåret och som trädde i kraft den 1 mars. Direktiven var utformade på ett sådant sätt att det ökade chansen för lokala producenter att ta hem upphandlingen, vilket också skedde. Från och med i vår är det Kils slakteri och Skövde slakteri som levererar gris- och nötkött till Kristinehamns kommun.