Säkert på många andra gårdar i Värmland också, efter Krestnehamnere. Stor och stark var han. Olika årtal i trappen upp på magasinet med fyra streck och ett diagonalt över dem, femmor, många varje år beskrivande de 100 kilossäckar med havre han bar uppför trappen. Däruppe står även de gamla, från den nedlagda bion i Kil, bänkarna. Bänkarna med klaff som traktens ungar satt på när John hade boxningsuppvisning. Inspirerad av Ingo och Floyd hade han en halmsäck hängande i en takstol och till ungarnas jubel sparrade John hårt med säcken.

Fortfarande mot slutet av sjuttitalet efter att vi bott på gården många år kom han minst en gång varje sommar på sin moped och hälsade på och berättade historier. Jag tror de ofta hade det bra på somrarna ute på värmländska gårdar, John och hans olycksbröder och systrar, de boende på Kristinehamns hospital.

Min bild av Kristinehamnaren idag är en annan. I korset mellan öst och väst, nord och syd, mellan bergs- och timmermän, sjöfarare, bönder och handelsmän där har hon alltid legat, Bro, eller Kristinehamn om ni så vill. Trafiken till och från alla väderstreck och via alla färdmedel har gått den vägen. Inspiration och intryck från alla håll, branscher och folk har strömmat igenom och, tror jag, utgjort en kittel för dynamik och företagsamhet. Det är bilden av Kristinehamnaren idag. Så även bland bygdens bönder. Driftiga, vägfinnande och vägbanande.

Månadens tårta

Igår var Elsa, min vice ordförande, och uppvaktade kostenheten på Kristinehamns kommun med månadens LRF Värmland tårta för det sätt de nu upphandlar mat på. Egentligen borde väl tårtan gått till LRFs kommungrupp som efter många års enträget arbete förmått kommunen ställa kloka krav på maten vilket leder till att de som bäst möter kraven är värmländska bönder. Kommungruppen har också sett till att lantbruket betraktas som en av de viktigaste delarna av kommunens näringsliv.

Längst i söder, gränsande till Europa nästan, man får i alla fall en sydlig känsla där, där ligger vår minsta lokalavdelning men kanske den mest aktiva. I helgen som gick hölls Vike Bondemarknad med närmare 4 000 besökare. Många lokala utställare från hela kostcirkeln. Man blir glad och rörd och stolt. Glad av Kristinehamnare.

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland