Ännu en LRF-stämma är avhandlad och finns att titta på i efterhand på nätet, punkt för punkt.

Det är intensiva dagar, oerhörda mängder text och debattinlägg att processa för minnet och det egna agerandet i debatter och voteringar. Den eftertittning som erbjuds via nätet är oerhört värdefull för alla medlemmars möjlighet att ta del av debatter och beslut men också för alla fullmäktiges möjlighet att sortera bruset av intryck och vad man själv uträttade.

Klicka upp länken och sen den punkt du är extra intresserad av. Mycket tankearbete från folkrörelsen samlad i en liten lokal och i ett filmdokument.

Som vanligt är vi extra engagerade i frågorna kring vatten och vilt på olika sätt men även produktionsvillkor och konkurrensförmåga. Somligt arbete syns i plenum och debatten annat görs veckor före och korridorerna under pausar för att bilda allianser och formulera gemensamma förhållningssätt och yrkanden. Ibland är det vi som frontar, ibland en fullmäktig från annat håll i landet.

Det syns ingenstans, men aktivast har vi sannolikt varit kring strandskyddet. Vår motion kring det fick ett svar och en hantering som vi inte var nöjda med. Trots det och mycket stöd från andra regioner valde vi en låg profil med ambitionen att komma tillbaka smartare. Viss dans kräver snabba fötter, annan mer musikalitet. Så är det också med de frågor vi jobbar med. Högre profil hade vi kring LRFs rovdjurspolicy och att viltvärdet måste ingå som en viktig komponent där. Vi förlorade men hoppas att medlemmarna i Värmland ger oss anledning att återkomma starkare och smartare.

För ett par år sedan räknade vi ut att medlemmarna här förlorade 40 miljoner om året i viltvärde på grund av rovdjurssituationen i länet. Då är inte andra värdeminskningar som livskvalitet, begränsningar i möjlig affärsverksamhet och sänkta fastighetsvärden beaktade. Självklart måste dessa kostnader beaktas i LRFs rovdjurspolicy. Jag tror inte att våra medlemmar glömmer att påminna oss, men oavsett det så kommer vi arbeta med frågan även resten av året och på andra sätt än i stämmans motionsbehandling.

Calle Wachtmeister, mångårig förbundsstyrelseledamot med ansvar för bl a äganderättsliga frågor, avtackades med en guldnål tillsammans med Titti Jöngren och Annika Nygård. I sitt tacktal citerade han gamle KG Burman "håll i och håll ut" och lade till "håll emot".

Precis så är det. Håll i och håll ut i det som är viktigt. Till slut får du framgång. Och låt inte ägande- och brukanderätten glida. Låt inte regelverket äta upp dig. Låt inte myndigheter i stuprör ta över det som politiker har ansvar att göra avvägningar kring.

Håll i, håll ut och håll emot, så jobbar vi!

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland