Efter att Erik Evestam blivit en del av den nationella äganderättsarbetesförstärkningen på LRF uppstod ett behov att rekrytera en ny verksamhetsutvecklare till LRF Västra Sverige för att bl a jobba vidare med infrastrukturfrågor, intrångsfrågor och opinionsbildning ihop med medlemmar, lokalavdelningar, kommungrupper och regionstyrelser. Den 1 september startar Jenny Nilsson det arbetet på heltid. Jenny är bland annat hästföretagare och ordförande för LRFs kommungrupp i Sunne.

Fem frågor till Jenny:

Hur skulle du kort beskriva dig själv?
Jag är en aktiv engagerad människa som står med båda fötterna på jorden. Älskar hästar och har jobbat i den gröna näringen hela mitt liv.

Var har du arbetat tidigare?
De senaste 8 åren har jag jobbat med certifiering av lantbruk på företaget Kiwa. Främst har jag jobbat med standarderna KRAV, EU-ekologiskt och IP Sigill och geografiskt har jag rört mig i hela Värmland och Västra Götaland samt en del i Örebro län. Innan dess har jag bland annat jobbat som djurskötare (mjölkkor) och som miljöinformatör på kommunen.

Vad gör du helst när du inte arbetar?
Jag har drivit företag vid sidan om mitt jobb i ganska många år och det tar såklart en hel del tid. Jag är också föreningsaktiv, dels i LRF men också i andra olika föreningar. Utöver det gillar jag att laga mat, lyssna på musik och läsa böcker samt naturligtvis att umgås med familjen.

Vad har du för förväntningar på LRF som arbetsplats?
Min bild av LRF är att det är en arbetsplats med väldigt god sammanhållning! Det känns verkligen att alla som jobbar här brinner för sitt jobb och hela tiden gör sitt bästa för att leverera medlemsnytta. Som förtroendevald har jag imponerats många gånger och jag hoppas själv kunna leverera på samma sätt.

Vilken tror du blir din viktigaste roll i LRF Västra Sverige?
Jag kommer ju närmast från den så kallade "andra sidan" och hoppas kunna omsätta mina erfarenheter därifrån. Jag har länge känt att jag hellre vill försvara bönder mot regler än det jag gör idag, som faktiskt många gånger är tvärtom. Jag har en hög servicegrad och gillar att lösa problem – därtill besitter jag ett värmländskt stön som gör att jag sällan ger upp. Dessa ingredienser i kombination med ett stort nätverk tror jag gör mig till en person som kan bidra med stöd och utveckling till medlemmarna på ett bra sätt.

Robert Larsson, regionchef LRF Västra Sverige, robert.larsson@lrf.se