Analysen är gjord av Macklean strategiutveckling (ett av LRFs dotterföretag) tillsammans med handel, banker, foderföretag och en grupp på 10 mjölkbönder (mestadels yngre).

Inledningsvis konstaterades att vi skulle kunna dubbla mjölkproduktionen i Sverige om vi fick rätt förutsättningar och bättre kunskap/management. Ett underskott på världsmarknaden beräknades till ca 65 miljoner ton år 2025, främst pga en ökad befolkning och att medelklassen blir större framförallt i Afrika och Asien. Europamarknaden kommer enligt analysen att vara relativt oförändrad.

Svenska mjölkbönder har utmaningar:

  • Antalet mjölkföretag kommer troligtvis att halveras, men de som blir kvar kommer att vara större och producera mer mjölk/ko.
  • I dag är våra byggkostnader för höga och antalet arbetstimmar/liter mjölk är för många.
  • Rådgivningen behöver bli bättre och ge större helhetssyn.

Samverkan och erfa-grupper kan vara del av lösningen. Mjölkbonden måste helt enkelt bli bättre företagare. Mejerierna kommer, enligt analysen, också att bli färre och större. Acceptansen för, och andelen av EMV kommer att öka från dagens 25 % till ca 50 %. Vad hände med närproducerat och tydlig ursprungsmärkning? Vi bör också förädla den högkvalitativa svenska mjölken istället för att göra billigt pulver till världsmarknaden som i dag.

I min värld är den stora utmaningen för LRF att se till att den svenska konkurrenskraften ökar. Politiker och myndigheter skall se lantbruket i Sverige som en resurs som ges bästa möjliga förutsättningar istället för att anse att det är miljöfarlig verksamhet. Vi behöver också jobba för att öka attraktionskraften - inte bara för mjölkproduktionen - utan för alla gröna näringar för att få ungdomar att satsa och vilja starta upp nya företag och även ta över våra "gamla" verksamheter i framtiden.

Catarina Nilsson, styrelseledamot LRF Värmland, remmenegard@telia.com