Kring dessa frågor samlades i tisdags ombud för Torsby, Östmarks och Övre Älvdals LRF-avdelningar tillsammans med Mats Bergling från LRF. Målet var att skaka fram en ny kraftfull kommungrupp.

Mötet var i hög grad givande och inspirerande. Alla de åtta närvarande kände sig hågade att ställa upp! Torsby kommungrupp består nu av:

Torsby
Andreas Larsson (ordförande), Per Täppers och Ronald Visser

Östmark
Håkan Gustavsson, Lennart Persson och Ann Sundén-Cullberg (sekreterare)

Övre Älvdal
Kjell Inge Larsson och Erik Svensson.

Första steget i gruppens arbete blir att härefter samordna våra möten med besök hos olika företag med anknytning till jord- eller skogsbruk. En campingplats i Klarävdalen planeras därför till vårt nästa möte. Då ska vi även förbereda en inbjudan till träff med representanter från kommunen.

Ann Sundén-Cullberg, boviggen@telia.com