Värmlands kalkningsförbund beviljats medel till ett LOVA projekt med strukturkalkning på lerjordar i Värmland. Lovastödet täcker en del av kostnaden för kalkningen. Strukturkalkning förbättrar markens struktur och förbättrar brukningsegenskaperna. Är du som lantbrukare intresserad så kan anmälan göras på denna länk: http://www.kalkningsforbundet.se/formular/

Samt kontakta Olof Henriksson 0767936695

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige
0522-64 25 46, christer.jansson@lrf.se