Land Lantbruk 2015-06-04
http://www.lantbruk.com/lantbruk/harris-borde-hedra-svenska-bonden

I höst är det trettio år sedan Emmylou Harris första gången av många uppträdde på den årliga festivalen Farm Aid, tillsammans med bland andra countryfarbrorn Willie Nelson.

Syftet med Farm Aid är att skapa medvetenhet bland politiker och allmänhet om den ansträngda situationen bland USAs familjejordbrukare, samma mylla som dessa artister är sprungna ur och där de har sin trognaste publik. Gemensam grund, kultur och förståelse. Farm Aid vill sprida medvetenhet om nyttan med bondens arbete och samla in pengar till familjer som har det besvärligt.

De svenska familjejordbrukare som har det besvärligast just nu är mjölkbönderna. De behöver all support de kan få. Emmylou är en av de största artisterna på årets Way Out West-festival i Göteborg. Kanske framför hon sin "Cowgirls prayer".

Kött och mjölk är kanske inte rock'n'roll men det är i högsta grad country. Festivalen valde för tre år sedan att inte servera kött. Nu gör man en sak av att utesluta mjölk.

Musik och politik hör ihop. Artister som står för något förtjänar extra aktning. En artist som Emmylou Harris borde hedra sina rötter och använda sitt namn för att ge positivt ljus åt den viktigaste svenska miljöarbetaren: Familjejordbrukaren, och hens trognaste vän och den viktigaste naturvårdaren: Kon. Det vore en möjlighet för festivalen som nu upplevs vara bara… Way Out.

Jag kommer att skriva till Emmylou Harris och fråga varför hon uppträder på en festival vars arrangörer tydligt tar ställning mot allt hon och countryn står för. Jag återkommer med svaret.

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland