En heldag i äganderättens tecken blev det när LRFs äganderättsexpert Carl von der Esch besökte Västra Sverige.

Det var hans första besök ute i landet sedan han tillträdde sin tjänst och första stoppet blev hos Johan Stegard i Västerlanda och temat där var vattenskydd. hans gård med ekologisk köttproduktion riskerar att drabbas av både vattenskyddsområdet för Göta Älv, samt av vattendirektivets konsekvenser. Kommungruppens ordförande i Lilla Edet är Bjarne Färjhage.

- Det finns ingen sans och balans i vattenförvaltningen. Vattnet i Göta Älv är idag så rent att man i princip kan dricka det direkt utan rening - ändå kommer de här kraftfulla förslagen, säger han.

Om Johans djur inte kan dricka vattnet direkt ur älven så leder det till konsekvenser.

- Då måste jag ändra inriktning på verksamheten.

Men det är samtidigt inget han tänker på dagligen.

- Jag har hållit på så länge att jag blivit härdad. Skulle man gå omkring och tänka på det här så går det ju inte.

Nästa stopp blev Sollebrunn där Morgan Svensson mötte upp. Han är kommungruppsordförande i Alingsås och aktiv i Södra skogsägarna. Han berättade om det lokala arbetet och om utmaningarna i skogen. I föreningen har det gjorts stora investeringar för att kunna möta efterfrågan på produkter från skogen. Carl von der Esch berättar att  artskyddsförordningen är en av äganderättsgruppens prioriterade områden.

- Den omfattar väldigt många arter och har börjat tillämpas på ett nytt sätt. Det riskerar innebära stora inskränkningar i skogsbruket.

Erik Evestam, äganderätt, 054-54 52 65, erik.evestam@lrf.se

Fotnot: LRFs ägenderättssatsning omfattar fyra regionalt placerade tjänster och en central resurs. Till gruppen har det också kopplats personer som sedan tidigare jobbar med äganderättsfrågor inom framförallt vatten och skog.

Syftet med gruppen är att vara ett utökat stöd till äganderättsarbetet med en kombination av regionala och nationella prioriteringar.