LRF Värmland har länge arbetat för att de kostnader som kan härledas till rovdjursförvaltningen och rovdjurens påverkan på landsbygdens näringar skall bekostas av staten. Det är därför med glädje som vi konstaterar att Länsstyrelsen i Värmland, som en del i det nystartade fårprojektet, nu möjliggör för tamdjursägare att få hjälp med gräsröjning under rovdjursavvisande stängsel. Dock hade vi gärna sett att tjänsten var helt kostnadsfri. Nu innebär tjänsten en kostnad om 250 kronor.

 För mer information och intresseanmälan se länk http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/kalender/2015/Pages/intresseanmalan-for-rojning-under-rovdjursavvisande-stangsel.aspx

Eleonore Marcusson LRF Västra Sverige 0522-64 25 47 eleonore.marcusson@lrf.se