Vad gäller om någon dumpar skräp på din mark?

Tyvärr är det allt för vanligt att man som markägare hittar avfall som någon har dumpat på sin mark. Vems är då ansvaret att plocka bort avfallet? Ja, detta har faktiskt rättsligt prövats i miljööverdomstolen och är därmed vägledande. I detta fall ansåg domstolen att det är verksamhetsutövaren, dvs. nedskräparen, som har ansvaret att plocka bort avfallet. Går inte denna att finna är det kommunen som har ansvaret att städa upp i enligheten med renhållningslagen och detta gäller alltså även privat mark.

Hittar du som markägare dumpat avfall på din fastighet ska du först göra en polisanmälan. Därefter tas kontakt med kommunen.

Se vägledande dom >>

Christer Jansson, Verksamhetsutvecklare, LRF Västra Sverige, 0522-64 25 46, christer.jansson@lrf.se