När man sett ett rovdjur är det jätteviktigt att man tar kontakt med Länsstyrelsen på något av de sätt som står här nedanför. Detta för att det ska finnas statistik på att det finns rovdjur i ett område, om man senare t ex vill söka om skyddsjakt. Det är också mycket betydelsefullt för LRF Värmlands arbete med rovdjursförvaltningen då vi får mer statistik att ha till stöd. 

Erik Forsberg, styrelseledamot LRF Värmland 

Så här kontaktar du Länsstyrelsen

Upplever man problem med rovdjur kan man kontakta Länsstyrelsen via telefon,  mail samt via skandobs.se (rovobs.se kommer att ersättas av skandobs.se någon gång under sommaren) Till skandobs.se finns även en app för mobiltelefoner som man kan ladda ner. Den heter skandobs touch. Länsstyrelsen hjälper gärna till med detta och visar hur man gör. När man rapporterar via skandobs får berörd personal på Länsstyrelsen ett SMS så att rätt person kan kontakta rapportören direkt.

Har man frågor om en specifik problemsituation eller förebyggande åtgärder är det bästa att prata med en av naturbevakarna som också gärna kommer ut på plats och hjälper till.

Naturbevakarna är:

  • Norra Värmland: Per Larsson, 010-224 72 41
  • Mellersta Värmland: Urban Mossberg, 010-224 72 42
  • Södra Värmland: Liz Hansson, 010-224 72 50

Har det hänt något som man behöver akut hjälp med, t ex ett rovdjursangrepp, närgångna rovdjur, fällt rovdjur enligt 28 § jaktförordningen etc, når man Länsstyrelsens Tjänsteman i Beredskap (TiB) alla dagar dygnet runt på 08-454 20 82. TiB skickar då ut den besiktningsman som har beredskap den aktuella veckan. Det finns alltid en besiktningsman tillgänglig mellan kl 07.00 - 21.00 varje dag.

Har man frågor som rör rovdjursförvaltningen i stort, jaktbeslut etc kan man ringa någon av Länsstyrelsens vilthandläggare: Maria Falkevik, Kari Langöen, Fredrik Wilde eller Margareta Åkerman. Enklast i nuläget är att ringa växeln 010-224 70 00 och fråga vem som är tillgänglig. Ingen fråga är för liten och det är alltid bäst att höra av sig i ett tidigt skede om man har problem med rovdjur.

För att bäst kunna hjälpa till med förebyggande åtgärder och snabbt kunna bedöma om det finns skäl för skyddsjakt så behöver Länsstyrelsen få uppgifter direkt från observatören så tidigt som möjligt. Då har Länsstyrelsen möjlighet att dokumentera händelsen och få överblick över problematiken och vilka åtgärder som är lämpliga. Även på barmark kan Länsstyrelsen ofta dokumentera spår av rovdjur med hjälp av en särskilt tränad spårhund om vi inte får rapporten för sent.

Länsstyrelsen håller på att se över kontaktvägarna till dom för tillfället, och hoppas att ganska snart gå ut med information om hur man når Länsstyrelsen på ett betydligt enklare sätt än såhär.

I nuläget är det egentligen bara två nummer man behöver anteckna: det till växeln för kontorstid och 08-numret för akutfall utanför kontorstid, samt använda skandobs.se för snabb rapportering av rovdjursobservationer.