Fårnäringen är en viktig sysselsättning i Värmlands län. Fåren håller landskapet öppet och bidrar på så sätt till den biologiska mångfalden. De ger sysselsättning och skapar arbetstillfällen, ger närproducerat kött och andra produkter. Samtidigt är näringen pressad både ekonomiskt och av den rådande rovdjurssituationen. Länsstyrelen önskar, genom detta projekt, att belysa flera av de utmaningar men även möjligheter som finns för fårnäringen idag. Syftet med projektet är att i samverkan mellan Länsstyrelsen och intresseorganisationerna lyfta möjligheter, svårigheter och nuvarande och framtida lösningar för fårnäringen i Värmlands Län.

Länsstyrelsen erbjuder inom fårprojektet tamdjurshållare röjningshjälp av vegetation under rovdjursavvisande stängsel. Inom projektet kommer Länsstyrelsen att erbjuda kurser, exempelvis i uppsättning av rovdjursavviande stängsel, samt erbjuda löpande informationsmöten och utskick till fårägare.

LRF Värmlands kontaktperson för projektet  är från och med den 1/9 2015 Jenny Nilsson, 054-54 52 62, jenny.nilsson@lrf.se

Eleonore Marcusson LRF Västra Sverige 0522-64 25 47 eleonore.marcusson@lrf.se