Elsa Lund Magnussen, vice ordförande LRF Värmland medverkar i programmet Eftermiddag P4 Värmland gällande det nya lagförslaget som ställer krav på att offentlig upphandling av livsmedel ska följa svensk djurskyddslagstiftning.

Inslaget kommer ca 1:18 in i programmet
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/558273?programid=3727&start=4692