Publicerades den 28 juli 2015, Aftonbladet

Författare: Nils Björid, ordförande LRF Ungdomen riksstyrelse och Olov Eriksson, styrelseledamot LRF Ungdomen riksstyrelse

Här kan ni läsa hela debattartikeln
http://www.aftonbladet.se/debatt/article21180608.a