Den som äger skog har ofta behov av både expertrådgivning och erfarenhetsutbyte. Därför erbjuder nu LRF tillsammans med LRF Konsult en skogsföreläsning med frågestund till din lokalavdelning. Ta chansen att enkelt ordna en bra aktivitet med ämnen som rör många medlemmar!

Läs mer >>