Traktens ”egen bonde”, Jonas och Sandra på Åsen, kommer trots försäkringsskydd att drabbas av stora kostnader i samband med återuppbygganden som redan har påbörjats. Deras egna kostnader beräknas till i storleksordningen hundratusentals kronor. Jonas är engagerad i och har förtroendeuppdrag i LRF Värmland.

Nu har boende i bygden startat en insamling. Dels för att stödja Jonas och Sandra rent ekonomiskt men också för att visa vår uppskattning för att vi, tack vare att vi har unga och företagssamma bönder i bygden, får bo i en levande och öppen landsbygd med närproducerade livsmedel.  

Vare sig Jonas, Sandra eller LRF är involverade i insamlingen utan den är helt initierad och organiserad av grannar i bygden. Jonas och Sandra är informerade om att insamlingen kommer att genomföras och vi har även samrått med ordföranden i LRF Värmland, Patrik Ohlsson.

Här kan du läsa mer om hur du kan lämna ditt bidrag och även få mer information om insamlingen >>

Lennart Larsson
larsson.lie@gmail.com