När lokalavdelningen får blommor och pris som årets lokalavdelning är det lika tyst kring valberedningen, som det är högljutt när valberedningen borde styra upp den styrelse som har ”somnat”. Gemensamt för uppdrag som sker i det fördolda är att de som gör jobbet har stor nytta av att dela sina erfarenheter. Att få dela sin stolthet över det som går bra, få berätta om det som önskas annorlunda, få berätta om idéer som borde prövas, och tillsammans med andra hitta den motivation som ibland gömmer sig bakom allt annat som också behöver göras.

Valberedningsarbetet tar ofta många år på sig innan det bär frukt. Många är de företrädare för våra föreningar, kommunalråd och riksdagsmän som startade sin bana i en av LRFs lokalavdelningar. Någon såg dem, vågade tro på dem, lyckades få till en grupp som fick dem att vilja vara där en stund. Tillsammans skapas viktiga nätverk i bygderna som lokalavdelningen kan vara, de införstådda kommunpolitiker kommungruppen kan skapa, och den vitalisering en drivande ungdomsstyrelse kan initiera.

Valberedare är de som kan se vad som behöver göras, föreslå och motivera dem de bäst tror kommer att göra det, för att sedan låta det ske. Hur styrelseledamöter beskriver sina uppdrag är naturligtvis viktigt, men i rekrytering är valberedaren ofta första mötet med LRF som blivande förtroendevald. Hur valberedaren ser på uppdraget, liksom valberedarens egen känsla för föreningen, är avgörande för hur uppdraget kommer att presenteras.

Vi kommer i hösta att i någon del av Värmland bjuda in för att dela erfarenheter, blicka framåt, och ”ladda batterierna” tillsammans.

Intresse och synpunkter tas gärna emot.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige
0522-64 25 44, mats.bergling@lrf.se