Personalen i LRF Västra Sverige var på Värmlandsbesök nyligen och fick träffa flera företagare i Säffleområdet. Vi började på Wermlands Mejeri i Nysäter där produktionen av mjölk kommer starta i månadsskiftet oktober/november.

– Vi tänkte starta lite försiktigt med en produktion på cirka 2000 liter om dagen. Nu har vi beställningar inne på 12000 liter. Och jag har inte behövt ringa ett enda säljsamtal, berättar företagets VD Yngve Gustafsson.

När vi var där höll installationen av utrustningen på för fullt och att delägarna är aktiva i bygget sparar mycket pengar. Företaget ägs av tre bondeföretag, samt av VärmLant och av Yngve själv.

Kapaciteten är mycket stor och den volym man kommer börja med, klaras av på några timmar. Så det finns möjlighet att växa om försäljningen blir god.

– Nu verkar tiden vara mogen för att satsa på det här och intresset är mycket stort, säger Yngve.

Vi mötte också Olle Jacobsson som tillsammans med sina bröder har mjölkproduktion i Långserud. De har växt kraftigt de senaste åren och tror på mjölken trots kärva tider.

– Vi har flera barn som är intresserade och då vill vi investera för att det ska bli ett bra företag för dem att ta över, säger Olle.

Erik Evestam, äganderättsexpert