Bakgrunden är det arbete som det helägda kommunföretaget har haft för att hitta en modell för både utbyggnad och drift av fibernäten. Den syftar till att ägandet ska vara kvar i bygden och att den ska ske i samarbete med bybor, föreningar och markägare.

Det var kommunnäts VD Lennart Rönning som tillsammans med sina medarbetare mottog priset av LRFs styrelseledamot Erik Forsberg. Och precis som vid tidigare utdelningar så bjöds det även på tårta.

Motiveringen i sin helhet:

”Bredbandsutbyggnaden på landsbygden är den viktigaste satsningen på mycket länge, men det är ett projekt fyllt av utmaningar. Det kommunala engagemanget behöver därför präglas av öppenhet och vilja att hitta bra lösningar.

När Arvika kommunnät nu sträcker sig ut på landsbygden så ser vi denna ambition. Man vill bygga i samarbete med markägare och bybor och har valt en modell där ägandet ska vara kvar i bygden.

Det ser LRF som ett föredöme i hur bredbandsutbyggnaden ska se ut.”

Erik Evestam, äganderättsexpert LRF, erik.evestam@lrf.se