Några hade lång erfarenhet, andra var färskare i uppdraget. Valberedare för region, ungdom, och lokalavdelning fanns representerade.

Det händer något när personer med olika erfarenheter och förutsättningar möts. För några var den viktigaste frågan hur man ska hantera ledamöter som av någon anledning behövde bytas ut. Speciellt i lokalavdelningen där ”alla känner alla” blir det en fråga som handlar om mer än bara själva förtroendeuppdraget.

Eller är det just förtroendet som sätter det hela på sin spets. Kan någon petas utan att det upplevs som att förtroendet inte längre finns. För andra var det att hitta ledamöter som var utmaningen. Två valberedare skojade om att de skulle skicka ledamöter över gränsen. Om det blir så återstår att se. Det blev under kvällen tydligt hur det som uttrycks smittar. När en valberedare berättar om det som fungerar bra, fyller andra på.

Några kommer säkert att fortsätta byta erfarenheter över gränserna från denna kväll. På sätt och vis alla, då en maillista upprättades så att vi som var där ska kunna fortsätta att byta erfarenheter.

Mats Bergling, LRF Västra Sverige, mats.bergling@lrf.se