Mitt namn är Stina Jonsson och jag läser mitt sista år som Landsbygdsutvecklingsagronom på SLU Ultuna. Under mina år på SLU har rådgivarens roll alltid fascinerat mig, och framförallt den relation rådgivare och företagare har tillvarandra, hur den uppstår och påverkar personerna.

Så under min sista termin så har jag då valt att studera detta ämne, och skriver en uppsats med titeln ”Informationsspridare eller bollplank”. Där jag mer djupgående försöker förstå hur samtalet mellan rådgivare och företagare går till och skapas, jag försöker även formulera en definition utav vad rådgivning i den gröna näringen är och vilken roll rådgivaren har i vår näring.

Min förhoppning med denna uppsats är att även kunna skriva en bilaga, med en sammanfattning av råd och tips till rådgivare hur företagare ser på rådgivning och vad som ses som positivt och negativt i en rådgivningssituation. Även att kunna lämna över denna bilaga till SLU som en indikation till vad framtida agronomer och lantmästare kan tänka behöva veta om rådgivaryrket i praktiken.

En del i detta är en enkät på 12 frågor som riktar sig till företagare. Som ska ligga till grund för min uppsats hur ni ser på rådgivare, rådgivningssituationer och samtal. Jag har varit i kontakt med LRF Värmlands ordförande Patrik Ohlsson som lämnat OK för spridning till LRF-medlemmar i Värmland.

Detta examensarbete är på 30 hp och redovisas på Ultuna den 11:e januari 2016, sedan kommer uppsatsen finnas på SLUs hemsida efter cirka två veckor efter detta för den som är intresserad av att ta del utav resultatet av undersökningen.

Länk till enkäten >>

Enkäten är öppen till den sista november

Stina PICASSO Jonsson
Landsbygdsutvecklings agronom 2009-2015, 0730-58 93 04 eller stjo0002@stud.slu.se