Motivering:

”De gröna näringarna behöver entreprenörer som vågar satsa och som tror på framtiden. Särskilt viktigt är detta inom mjölkproduktionen som har stor betydelse för lantbruket som helhet.

Wermlands Mejeri erbjuder marknaden ett lokalt varumärke och bidrar därmed till att lyfta lönsamheten bland producenterna - men även till att öka insikten av att en attraktiv landsbygd kräver bönder och djur.

Det är ett viktigt budskap och ett välkommet initiativ för den Värmländska mjölkproduktionen.”

– Efter två veckors intensivt arbete för att få allt på plats i produktionen så har tillvaron stabiliserats och det börjar sjunka in vad vi har startat upp, säger Yngve Gustavsson på Wermlands Mejeri.

– Alla är överväldigade av den efterfrågan som är i butikerna runt omkring. Även kommunerna ligger på och frågar. "Mellan fem och tio värmländska kommuner har hört av sig och vill köpa, men vi har inte mjölk så det räcker just nu, säger Sören Thörner.

LRF Värmland önskar fortsatt lycka till och att ringarna på vattnet blir stora!

Catarina Nilsson och Ola Axelsson, styrelseledamöter LRF Värmland