Vi anser att:

  • Terrängkörningslagen behöver ändras så att missbruket/buskörningen med skoter kan beivras.
  • Lagstiftningen behöver bli tydligare om var man får och inte får köra skoter. Och t ex behöver ”ledvärdar” få befogenhet liknande en fisketillsyningsman så hon/han kan hålla efter ordningen i ett skoter-ledsystem.

Du har nu möjlighet att tala om vad du tycker genom att fylla i denna enkät. Om du vill ge synpunkter ur ett markägarperspektiv så är det fråga 7, och 15 du speciellt ska titta på. På fråga 15 kan du även skriva egen text om du t ex vill att ”Lagen ska bli tydligare”.

Enkäten är framtagen av Nationella Snöskoterrådet (där LRF finns representerade) och syftet är att fånga upp attityder och erfarenheter inom skoterkörning. Enkäten riktar sig till skoterförare och markägare.

Tag chansen att framföra dina åsikter. Enkäten är anonym och tar endast 5-10 min att besvara. Följ länken nedan.

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=21872ieq5Eiq3rG3SPNsH

Resultaten från studien kommer du att kunna läsa om hos medverkande organisationer och media samt på Nationella Snöskoterrådets hemsida.

Ida Nyberg
Äganderättsexpert/jurist LRF, Ida.nyberg@lrf.se