Dock har EU-kommissionen framfört att de tycker att den jakt på varg som bedrivs i Sverige inte är begränsad. För att inte riskera att Sverige dras inför en utdragen rättsprocess och där all rovdjursjakt stoppas under tiden gick Naturvårdsverket, NV, ut med en rekommendation om en försiktig avskjutning som ska kunna tolkas som begränsad enligt EU. Nivån sattes därför till 46 vargar i Sverige. Av dessa kommer 20 skjutas i Värmland och ytterligare 6 i Lokareviret i gränsen Örebro/Värmland och det senare handläggs av Örebros Länsstyrelse. Valet av revir i år har till stor del varit pga av den låga älgtäthet som är i det området enl spillningsinventering men också genetik, skadebild och storlek på revir har spelat in. Årets jakt har därför koncentrerats till östra Värmland.

Gränsreviren mellan Sverige och Norge har förut vi ifrån Värmland fått förvalta och besluta om jakt i och de har därför räknats till oss, men så är det inte nu längre och de räknas därför som 0,5. Hur Norge tänker förvalta dessa revir är ej klart, då det ännu inte fattats politiska beslut om det. Detta medför att vi efter årets vargjakt, som tar bort tillväxten, ligger på länets miniminivå.

Som bekant fick Värmland höja sin miniminivå högre än VFDs beslut för att miniminivån skulle bli tillräckligt hög för landet, med löfte om att detta skulle ses över så snart läget i Sverige förändrats. Det har det gjort nu med betydligt fler vargar runtom i Mellansverige och Kennet Johansson har lyft denna fråga med NV och samverkansrådet för att de ska starta ett arbete att se över detta igen. Här måste flera organisationer däribland vi också skapa tryck för annars är risken stor att beslutet ligger fast under en period, detta är min personliga uppfattning. 

Samverkansrådet har också börjat bereda en socioekonomisk rapport hur rovdjuren påverkar oss och det tycker jag är mycket positivt då frågan breddas mera.

Värmlands Länsstyrelse har haft kontakt igen med Dalarnas Länsstyrelse om de problem som många värmländska jägare har inom ÄFO Malung Västra med bl a dålig kontakt med Länsstyrelsen, att det inte genomförs spillningsinventeringar i samma omfattning som i helt värmländska områden. De tog till sig av kritiken och har tagit fram förslag på förbättringar som de jobbar vidare med så länge.

För förvaltning av kronhjort har en arbetsgrupp bestående av Lennart Johannesson, Jan Bergstam, Mats Eriksson, Per Forsman och jag tagit fram ett förslag på skrivning på mål för förvaltning och denna kommer sedan att komma upp för beslut på VFD i mars. 

Nästa möte med VFD blir ett telmöte den 12 januari och det blir framförallt med info om årets vargjakt.

Erik Forsberg, styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com