– Att fortlöpande berätta utåt, kan förstöra konstruktiva diskussioner som man hoppas skapa förbättringar, förståelse och leda till beslut som leder till lant och skogsbruksföretagens fördel.

Själv är jag skogsutskottsansvarig i LRF Värmlands regionstyrelse. Där har vi nu enormt många och stora frågor framöver som vi måste se till att vi är delaktiga och starkt engagerade i.

Vi arbetar nu med strategi och planering där vi ska se till att våra resurser inte utnyttjas av andra. Istället bör vi lyfta fram dem som möjlig företagsutveckling för våra lant och skogsbruk.

Ett engagemang från alla våra lokalavdelningar och kommungrupper kommer att behövas liknande vattendirektivet, där vi har haft stor framgång (men kräver fortsatt engagemang).

Skogen ses som det gröna guldet. Och det gäller att vi ges möjlighet att få betalt. Det gäller bl a fossilfria bränslen, nya produkter av trä, nya småskaliga förädlingsformer och försäljningskanaler och samarbetsformer. Naturturism, kultur och miljö. Men även skyddande av djur, natur och kultur, som inte är realistiskt eller nödvändigt. Där vårt företagande och problematik måste vara med i dialogen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hade sitt fjärde möte i det Nationella Skogsprogrammets dialogmöte den 2 december. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht påtalade vikten av skogens resurser och att han vill göra Sverige till Europas första land med fossilfri energi beroende. Flera andra talare beskrev skogen som den stora resursen. Men det fanns också farhågor om att man pratar om andras resurser som sin egen.

Vi fick en timmes chans till dialog. Den var kort men nyttig. Dialogen kommer att fortsätta utlovade landsbygdsministern.

Den 3 december deltog jag också i Skogsriket Värmlands workshop för de tre intresseområdena; besöksnäring, bioenergi och träförädling. Att deltaga och lyfta våra frågor är otroligt viktigt. Om vi inte finns med så syns vi inte. Det är ofta våra resurser som man vill bruka. Men det var en mycket bra workshop och LRF finns med i det fortsatta arbetet. Vi har möjlighet att påverka och få nya vänner att samarbeta och utveckla våra företag. Viktigt är att vi är med från början och ses som samarbetspartners.

Vi har ett stort skogsarbete framför oss!

Kikki Ahlstedt Karlsson, styrelseledamot LRF Värmland