Staffan Myrenberg, Grums och Sven Ringdahl, Säffle, var förhindrade att närvara på regionstämman i mars. Vid veckans sammanträde med LRF Värmlands styrelse fick dessa väl förtjänta män sina silvernålar.

Motivering Staffan Myrenberg:
Staffan är en debattglad styrelseledamot i Grums avdelning sedan 1992 och kommungruppsordförande sedan 2010. I början på 1990-talet var han en av dem som vägrade lägga ner avdelningen och har sedan dess varit en stark förespråkare för den lokala matproduktionen. Han har också ett stort engagemang i de jordnära frågorna nära bonden/landsbygdsbon.

Motivering Sven Ringdahl:
Som ordförande i Södra Näsets LRF-avdelning har Sven anordnat politikerdebatter med
riksdagskandidater och haft ett flertal studiebesök med koppling till hans hjärtefrågor,
produktionsjordbrukets villkor och äganderätten.