Regionstyrelsen

Styrelsen började sitt arbete kl 13.00 och jobbade med utvecklingen, strategin och planeringen, för vår verksamhetsplan. Här är några exempel på vad vi jobbar med just nu:

– Kommunikationen av vad LRF gör och har gjort blir allt viktigare i ett samhälle där informationsflödet går oerhört snabbt och det är otroligt viktigt att vi syns och hörs på rätt ställen. Även hur vi hörs och syns.

– Att utveckla våra produkter och tjänster i samhället är också oerhört viktigt. Att satsa på rätt produkter för att våra företag ska kunna förvaltas och utvecklas. LRF Värmland initierade och processar nu på ett förslag till en ny livsmedelsstrategi tillsammans med Hushållningssällskapet, NIFA och Länsstyrelsen, under kompetent ledning av Innovation Park i Karlstad.

– Den biobaserade samhällsekonomin ger oss nya möjligheter för nya grödor och inte minst med råvara från skogen. Nya samarbeten regionalt kring detta inleds nu. Regionstämman 23:e mars kommer att präglas av det.

– Att värna om våra företag när andra inte förstår konsekvenserna, och att man inte ser det oerhörda arbete som våra lant och skogsföretag har lagt ner för att förvalta lant- och skogsbruket känns både förtvivlat och frustrerande.

Det krävs engagemang från oss alla. Allt viktigare att vi gör gemensamma insatser, för att lyckas. Vi här lokalt till konsumenter, politiker, kommuner, regionalt till Länsstyrelsen och olika regionala konstellationer mm, och LRF Riks i näringsdepartement, jordbruksverket, Bryssel, branschorganisationer mm. LRF Värmlands regionstyrelse vill, arbetar och ska ge förutsättning för framgångar.

– Ett bra exempel är Vattendirektivet, där kommuner och politiker blev varse genom vårt gemensamma gedigna arbete i regioner och framför allt kommungrupper och lokalavdelningar. LRF i Västra Sverige har här gjort stor skillnad.

Ordförandekonferens 

Vår ordförandekonferens inleddes kl 17.30 med sedvanligt möte där valberedning, kommungruppsordföranden och lokalavdelningsordförandena diskuterade sina frågor utan personal och regionstyrelse.

Konferensen inleddes sedan av Mats Williams, från Innovation Park som lyfte in oss i marknad och produktionsutvecklingsfrågor. Kundfokus, vad vill våra konsumenter/kunder ha? Från fokus på mödan och kostnaderna till kunderbjudandet och intäkterna. Från ton per timme till kronor och affärer.

Mötet genomförde sedan en process där Mats Bergling, gav oss tid att i grupper lyfta fram framgångsfaktorer, hur man genomför nya planerade idéer, från kommungrupps- och lokalavdelningsaktiviteter som vi sedan fick presentera för varandra.

Viktiga frågor som ställdes under kvällen om bland annat vargen, äganderätt, vattendirektivet, landsbygdsupproret.

Under kvällen serverades vi lokalproducerad mat i form av älggryta, potatis och sås, med efterföljande kaffe och hallonkaka. Långseruds Friskola med kocken Jonas Byh informerade om hur de jobbar med mat till skolbarnen, där råvarorna är den viktigaste pusselbiten. Friskolan lagar ca 600 portioner dagligen, på veckodagar, till olika skolor och allmänhet.

Samtliga i regionstyrelsen deltog, samt representanter från kommungrupper och lokalavdelningar, personal från regionen och från riks i form av Medlemsservice med kontor i Karlstad och från LRF Samköp.

Kikki Ahlstedt Karlsson, styrelseledamot LRF Värmland