Jag försöker navigera och förstå. Har fått en offert på att lägga solpaneler på maskinhallstaket. Kanske är det smart att lägga fyrahundra papp där för att kapa kostnaderna för inköpt el. Jag trodde att det rådde garanterat låga elpriser i Sverige till början av 2030-talet när tillstånden för kärnkraften löper ut. Nu står vi inför att flera verk avvecklas avsevärt snabbare, troligen redan inom ett par år. Den sk effektskatten gör kärnkraft olönsam. Just nu importerar vi el från Tyskland producerad med brunkol. Vad vann miljön och klimatet på det under verkens tekniska livslängd?

Hela energimarknaden är i omvälvning. USAs näst största kolbrytningsföretag begärdes i konkurs för ett par dagar sedan. Saudi-Arabien funderar på att börsintroducera delar av världens största oljebolag. Det skulle troligen skjuta hela oljekartellen OPEC i sank. Det är en ny världsordning det.

I andel av sålda bilar är elbilarna få men en snar explosion är att vänta. Ett kinesiskt bolag som kanske finns på riktigt har beställt bilar från NEVS i Trollhättan för 100 miljarder. Även fordonsmarknaden står inför omvälvningar. Dags för somliga företag att påminna sig om namn som Facit och Nokia och vad som händer om man inte hänger med i teknikskiftet.

Vi ser hur ny teknik gör det möjligt att utvinna olja ur skifferberg i bl a USA, och att det nu gör att det landet häver förbudet mot export av olja som funnits sedan 1973. Vi ser hur Venezuela, Ryssland och Norge får rejäla ekonomiska problem när oljan blivit så billig.

Vad är det då som händer? Jag tror det är så att de som har låga rörliga kostnader i befintlig och ny utvinning förutser en teknikutveckling bort från oljeberoende. De tror att det kommer att gå snabbt. Uppvärmning och el för stationära anläggningar klarar vi utan olja, utmaningen har varit fordon och transporter. Nu sker utveckling där i rasande fart, tex vad gäller batterier. De vill därför helt enkelt göra pengar på olja så länge det finns sånna att tjäna. Kanske …

Teknikutveckling för nya energilösningar kommer att göra begrepp kring både klimathot och Peak Oil ointressanta. Det kommer att vara olönsamt att ta upp oljan som annars skulle riskera en uppvärmning av jorden med två grader. Kanske …

Solpaneler har blivit väldigt mycket billigare och samtidigt effektivare de senaste åren. Frågan är då om det är dags att investera i en sådan anläggning nu? Blir de ytterligare billigare och effektivare? Sannolikt. Kommer elpriserna bli lägre än de är nu? I så fall hur länge? Vem vet?

De som trott på och byggt för vindkraft har problem. Priserna på såld el är för låga för att det ska vara lönsamt i kombination med höga kapital- och driftskostnader. Samma gäller för biogas med elproduktion. Just nu …

Om man på sin gård ska producera el för marknaden får var och en bedöma. Att producera en stor del av sitt eget energibehov har även andra värden än vad som går att sätta in i en lönsamhetskalkyl.

Solpaneler ja. Nu eller om ett par år, det är frågan. Kanske ska ägna mig åt en kulturgärning istället, och köpa en stor V8 och njuta av mullret i några år med låga bränslepriser först.

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland