LRFs ordförande i Västerbotten, Arne Lindström uttrycker det så här:

Byråkraternas oförmåga kostar bönderna stora pengar!
Jordbruksverket meddelar att kompensationsstödet som tidigast kommer i mitten av mars, alltså senare än någonsin! Trots LRFs ständiga arbete med frågan, och trots att jordbrukets ekonomiska situation knappast kan ha undgått någon - så tvingas bönderna vänta på ersättningen för sitt arbete.

Länsstyrelsen skyller på brister i datasystem och på Jordbruksverket. Jordbruksverket skyller på samma datasystem och sena instruktioner från regeringen. Regeringen skyller på tidsbrist och den gamla regeringen, och den gamla regeringen skyller på Bryssel och EU. Många kockar ..., och en fruktansvärd soppa!

Om bonden skulle göra det minsta lilla misstag i sin ansökan får han eller hon betala dyrt, och då myndigheterna inte kan hantera samma ansökan i tid - då får också bonden stå kostnaden! Finland är med i samma EU, och där har man på grund av jordbrukets ekonomiska svårigheter betalat ut 85 % av kompensationsstödet redan i oktober! Se och lär! Bönderna skall självklart ha sina pengar i tid! Om sedan staten får vänta på pengarna från EU på grund av regelverk, systemfel eller en byråkrati som vuxit byråkraterna över huvudet, så skall det också vara statens problem och statens kostnad - ingen annans!

Klok karl den där Lindström.

Jag kallade tidigt 2015 ett förlorat år för kompensationsstöden. Förseningarna förstärker den bilden av myndighetshaveriet. På gott och ont är denna ersättning nu ettårig. Tokigheter kan rättas till. Vi har lagt mycket jobb på förändringsarbete inför 2016. Tyvärr kan jag inte berömma myndigheten för slutresultatet inför detta året heller.

Om några veckor ska vi starta arbetet med att hjälpa departement och Jordbruksverk med nödvändiga förändringar inför 2017 och framåt. Jag förutsätter en stor ödmjukhet från deras sida inför de problem systemen orsakar för enskilda företagare, deras familjer och hela bygder.

När det såg som värst ut vad gäller förändringarna av nationella stödet skulle enskilda förlora närmare 50 öre per liter mjölk. Flera av de företagen ligger i Värmland. Efter hårt arbete från LRFs Norrlandsgrupp minimerades skadan för de värst drabbade till 12 - 15 öre. Det är jag mycket nöjd med.

Att berätta om undanröjda katastrofer som framgångar blir lite märkligt i öronen hos de som ändå är drabbade. Ibland är påverkansarbete otacksamt även när det är framgångsrikt jämfört med alternativet. Att vi har gjort nytta för vars och ens serviceavgift kan ni vara säkra på. Nu gnetar vi på ett år till. God fortsättning!

Patrik Ohlsson, ordförande LRF Värmland