Pressmeddelande LRF Värmland 160212

– Så har vi ännu en gång fått se en myndighet blunda för såväl politikernas vilja som för medborgarnas verklighet, säger Patrik Ohlsson, ordförande i LRF Värmland. Med sitt resonemang sätter sig domstolen nu helt vid sidan av vad som beslutats i god demokratisk ordning.

Förvaltningsrätten beaktar överhuvudtaget inte heller den bedömning av vare sig verkligheten eller juridiken som byggts upp under flera års omfattande diskussioner och utredande på Naturvårdsverket, i Länsstyrelsen samt i länets viltförvaltningsdelegation.

Erik Forsberg, som representerar LRF i länets viltförvaltningsdelegation, kommenterar detta med att konstatera att förvaltningsrättens skäl för sitt beslut är rent löjeväckande.

Förvaltningsrätten medger att ambitionen ”att begränsa de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning” visserligen kan vara ett godtagbart skäl att medge jakt men anser samtidigt att det inte är styrkt den föreslagna jakten skulle ha någon positiv effekt på detta. ”- Därigenom säger ju domstolen, enligt Erik Forsberg, underförstått att det inte spelar någon roll hur många vargar vi har i länet. Det är ett påstående som faller på sin egen orimlighet men som tyvärr likväl nu får långtgående konkreta konsekvenser för de berörda i de områden som hade pekats ut för jakt.”

För ytterligare kommentarer, kontakta

Patrik Ohlsson, 070- 572 88 43
Erik Forsberg, 070-511 21 14