Som representant berättade jag om min syn på hur våra näringar förändrats och om hur vår situation ser ut idag. Förr fanns det mjölk- och djurgårdar i princip överallt. Att skaffa livsmedel lokalt var enkelt. På bara 30 - 40 år ser situationen helt förändrad ut. Vi har idag hamnat långt långt bort från produktionen. Ju längre bort vi kommer desto sårbarare är samhället.

Vår uppgift är att driva företag som är lönsamma. Men att börja samarbeta med Svenska Blåstjärna vars uppgift är att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren, kan vara bra för oss lantbruksföretag och samhälle.

De behöver praktikplatser för att uppfylla sin repetition ett par dagar per år. Minst 10 dagar och max 17 dagar under en fyraårs period. En ersättning till lantbrukaren utgår på 100 kr per dag.

Kanske kan det vara en bra idé att ta in praktikanter som när de blivit "varma i kläderna" kan rycka in och få lite välbehövlig avbytarhjälp.

Svenska Blå Stjärnan i Värmland vill gärna träffa oss och presentera mer. Preliminärt i maj/juni är de bjudna till mig på studiebesök och jag bjuder samtidigt också då in LRF-gårdar som vill veta mer och är intresserade.

Där kan vi diskutera hur vi går vidare. Håll utkik efter detta preliminära möte.

Kikki Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland, kifab64@gmail.com