Här har vi chans att vara med och utveckla våra företag och vara med i dialogen kring utveckling av våra fastighetsvärden. Viktigt att vi är med och delar vår erfarenhet och historia. Skogsriket Värmland skriver mer om sitt projekt i pdf-tidningen Småsågaren.

Just nu planeras en studieresa till Norge i Riksförbundet Småsågarnas regi i samarbete med Skogsriket Värmland. 

För de som ingår i nätverket för ökad förädling har möjlighet att följa på en studieresa till Norge. För intresse att deltaga i Skogsriket Värmlands nätverk, hör av er till Linda Jakobsson, Sogsstyrelsen/Värmlands distrikt, Mötterudsvägen 3, 671 34 Arvika.

Kristina "Kikki" Ahlstedt Karlsson
Styrelseledamot LRF Värmland