Styrelsen i LRF Värmland anser att kraftledningar ska markförläggas, även på landsbygden. Visst är det initialt dyrare, men fördelarna är så betydande. Som alltid är det viktigt att när väl arbetet sätter igång att det sker som avtalat. Snabb kontakt med entreprenören när det går fel, för anteckningar om vad som sker och fotografera. Inget är överenskommet om det inte är skriftligt.

Samrådsyttrande till Reylers Sverige AB >>

Birgit Jönsson
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige