Organisationerna är LRF, Värmland-Dalsland vattenkraftförening, Fiskevattenägarna och Hela Sverige ska leva.

Utgångspunkten är att den miljöanpassning som behöver göras, ska vara avvägd mot andra intressen och den ska till stora delar vara statligt finansierad. Regelverket för tillståndsprövningen måste också förenklas för att sänka kostnaderna. Att lägga hela denna börda på enskilda verksamheter är inte rimligt.

Intill dess att ny lagstiftning kommer på plats så måste också Länsstyrelserna upphöra med att besluta om nya förelägganden.

Ledamöterna som mötte upp i Karlstad var Håkan Svenneling (v), Daniel Bäckström (c), Christian Holm Barenfeldt och Pia Hallström (m), Berit Högman, Lars Mejern Larsson, Jonas Gunnarsson och Mikael Dahlqvist (s).

Mer om besöket kommer i nästa veckas Land Lantbruk.

Erik Evestam
Äganderättsexpert LRF