Insändare som varit inne i Säffle-tidningen förra veckan. Nu har även Säffle kommun fått en motion till fullmäktige ang köttfri dag. Därav denna insändare till Säffle-tidningen.

Köttfri dag bara en symbolhandling

Miljöpartiet de gröna har skickat en motion till kommunfullmäktige att införa en köttfri dag i Säffles skolor och barnomsorg.

Köttfri dag i all ära, men redan nu serveras vegetarisk mat någon/några dagar i veckan, salladsbuffé är standard i skolorna och rikligt med grönsaker ingår i förskolebarnens menyer. Många barn har specialkost, äter inte fläsk, är laktosintoleranta osv. Stor möda läggs på att uppfylla alla krav. Nu går dessutom politikerna in och vill detaljstyra matsedeln!

Viktigast är att välja närproducerad, årstidsbaserad och klimatsmart alla dagar, även hemma, vare sig maten är vego eller inte.

När det gäller köttets klimatpåverkan så har FN-organet FAO genom uträkningar konstaterat att skillnaden i CO2-utsläpp är mycket stora mellan olika länder och att svensk djuruppfödning och mjölkproduktion ligger i topp när det gäller klimat-effektivitet. De betande mularna håller landskapet öppet och är förutsättning för tusentals utrotningshotade arter i våra naturbetesmarker (enligt artdatabankens rödlista 1 411 arter). Vall och betesproduktion lagrar dessutom in stora mängder kol i marken genom fotosyntesen.

För Säffle kommun har lantbrukets animalieproduktion också fått allt större betydelse och medför många arbetstillfällen inte bara inom jordbruket. Grön Ko och Wermlandsmejerier har t ex båda bidragit till nya arbetstillfällen och utveckling i kommunen.

Köttfri dag är kanske rent av en dålig symbol för Säffle?

Björg Engdahl, ekologisk lantbrukare, anställd inom barnomsorgen i Säffle kommun
Catarina Nilsson, ordförande Säfflebygdens LRF-avdelning