Denna fråga innebar starten för Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) som ville skapa en facklig kamporganisation för att skapa ekonomisk rättvisa åt landsbygdens folk. Denna förening lade även grunden till det LRF vi känner igen idag där lokalt engagemang och "gräsrotsnivå" är ledord. Året då RLF startade var 1929 och nu är det dags att återigen damma av kamplusten och ge oss ut på demonstration. På långfredagen ordnar Föreningen Landsbygdsupproret demonstrationer över hela landet. För Värmlands del är det ett samlat uppror i Karlstad och nu liksom år 1929 är problemet detsamma, att det är svårt att få det egna jordbruket lönsamt. Detta kantas i dagsläget med en jordbruk-, och rovdjurspolitik som lämnar oss mer att önska.

Föreningen Landsbygdsupproret är politiskt oberoende och de består precis som vi i LRF av eldsjälar som värnar om svenska bönder och en levande landsbygd med välmående djur och människor. För landsbygdens skull krävs ett samarbete mellan organisationer, ett samarbete för en levande landsbygd!

Med detta sagt: Jordbrukare! Visen Eder mäktiga solidaritet! (RLFs sammanträdesaffisch från år 1929)

Plats: Stora Torget Karlstad
Tid: Kl 11.00 - 14.00
Övrigt: Ta gärna traktorn

Info: www.landsbygdsupproret.se eller Facebook: "Landsbygdsupproret 2016- Karlstad"

Vi i Kristinehamns LRF bjuder in resten av er Värmlands kommuner att närvara vid demonstrationen på långfredagen, vid frågor kontakta Kajsa Edbom, 073-024 20 18.