Det började med en redovisning av viltskador och viltskademedel. Förra året tog rovdjur två nöt, 36 får, två dvärggetter och tio hundar rovdjursskadades. Detta är lägre siffror än förra året då det t ex togs över 100 får av rovdjur, det kan säkert bero på flera olika saker, men jag tror att förra årets jakt på varg har haft stor betydelse. Med fågelskador och då främst trana så har det totalt utbetalats 600 000 kr.

Vad gäller trana så kommer det att anläggas en till avledningsåker för dem i Visnums-Kil förutom de som redan finns i Sunne och Ölme. Åkerböna har i takt med att odlingen ökat blivit mycket populär av tranan.

Under 2015 har 113 sökande fått 2 000 kr i bidrag till skyddsväst för hund, vilket är ungefär hälften av vad en piggväst kostar. Detta kommer att fortsätta under detta året, man tittar på om man istället ska ge ett bidrag på 50 % av kostnaden då en del vill ha elväst istället och den är dyrare än piggvästen.

Till boskapsvaktande hund kan man få ett bidrag på 80 % av kostnaden av inköp, dock max 12 000 kr

Uppsala har tagit över ordförandeskapet i mellersta förvaltningsområdet. De frågor som de har på bordet nu är bl a EUs direktiv kring ersättningar vid rovdjursangrepp där vissa ersättningar har sänkts till 80 % då de tycker det är stöd till lantbruket. Hur kan det vara ett stöd till lantbruket när man får ersättning för t ex kadaverhantering efter ett rovdjursangrepp? Ifrån LRF jobbas det också i denna fråga.

De vill också diskutera den omfattande återrapportering till EU kring rovdjur som behöver begränsas.

Inventeringsläget

Lodjursspårningen är klar och man har hittat 10 familjegrupper i Värmland. Järv har observerats ned till Hagfors-Sunne området, så det börjar finnas i länet. Varg har det kommit in 227 observationer av och man har tagit 627 dna prov hittills. Värmland berörs nu av 27 revir.

Läget i turerna om vargjakten

Länsstyrelsens överklagande riktade in sig på att beviskraven är orimligt höga, juridik och viltförvaltning är inte samma språk. Svårt att bevisa hur en adaptiv förvaltning fungerar. Vi måste förhålla oss till domen och nu samla på oss mer material. Här kommer en diskussion att föras med andra länsstyrelser för att se om man kan hjälpas åt i detta, då det är ett mycket omfattande arbete.

Den arbetsgrupp som jag varit med i under arbetet med förvaltningsplan av rovdjuren väcks nu till liv igen för att göra en förvaltningsplan med mer material och konsekvenser inför en ny domstolsprövning.

Det är också klart nu att Länsstyrelsens beslut om t ex vargjakt numera överklagas direkt till domstol och inte till NV som det varit nu. Ett beslut om vargjakt kan enligt Länsstyrelsens bedömning i år tidigast fattas i början av oktober då man räknar med att beskattningsberäkning från NV är klar.

Ersättning för spillningsinventering av älg ändrades till 25 öre per ha och år istället för 50 öre vartannat år och detta gynnar de som väljer att inventera varje år istället för vartannat.

Det beslutades också om övergripande riktlinjer för kronhjortsförvaltning, jag kan maila ut den till er om ni vill se den, den finns också på Länsstyrelsen.

Erik Forsberg
Styrelseledamot LRF Värmland, forsberg_erik@hotmail.com