Några grova överslag ger följande förhållanden mycket förenklat men ändå illustrativt. Det sägs att Sveriges andel av de globala utsläppen av klimatgaser är en promille. Värmlands andel skulle då i grova slängar vara 3 miljondelar. Om vi räknar på den Värmländska skogen och gissar att den växer som medel för världens skogar så skulle det vara 60 miljondelar. Om vi förenklar ytterligare och påstår att skogen är det som bäst binder klimatgaser skulle således Värmlands andel av lösningarna vara 20 ggr så stora som problemen.

När man ser detta blir det ganska enkelt att se vad vi i första hand ska bidra med för att rädda världen. Det är inte tagelskjortor och självutplåning utan att göra så mycket nytta det bara går med den värmländska skogsråvaran. Vi ska sköta skogen så att den producerar så mycket biomassa som möjligt. Vi ska sedan använda den till att ersätta fossila resurser för bränsle och råvaror som idag har fossilt ursprung. Vi säger att vi behöver byta den svarta kolatomen mot den gröna. Nu finns det inga vara sig gröna eller svarta sådana, men vad vi menar är att allt som går att göra med olja faktiskt går att göra med förnyelsebara resurser.

Vi har under två sekler levt i en fossildriven ekonomi. Om ett par decennier är den eran slut. Vi behöver nånting nytt. Vi behöver en bioekonomi.

I Värmland har vi goda förutsättningar att bli ledande på detta. Det innebär spännande affärsmöjligheter för de Värmländska skogsägarna för mer än plank o bräder o vätskekartong och flis till värmeverket på Heden. Det ska bli flygbränsle. Nya förpackningsmaterial. Kemikalier för industrin. Dyra små droppar för medicin och kosmetika och hudvård. Kalsonger och bildörrar.

Med skogen som motor för ekonomi och utveckling blir Värmland starkt, vår del av klimatutmaningarna kommer på köpet!

Patrik Ohlsson, Ordförande LRF Värmland    

Karin Perers, Ordförande Mellanskog           

Maria Hollander, VD Paper Province   

Dag Hallén, Strateg energi- och klimat, Region Värmland